Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

Transit kastam antarabangsa

Kastam rejim bawah yang barang-barang asing yang bergerak melalui wilayah itu kastam Persekutuan yang Rusia di bawah kawalan yang kastam antara pintu masuk ke wilayah kastam yang Persekutuan Rusia dan di tempat pemergian mereka dari kawasan itu (jika ia adalah sebahagian daripada perjalanan, mereka yang bermula dan berakhir di luar wilayah itu kastam Persekutuan Rusia), tanpa bayaran duti kastam dan cukai, dan tanpa penggunaan larangan dan sekatan sifat ekonomi, yang ditubuhkan selaras dengan undang-undang Rusia pada negeri. peraturan perdagangan asing.