Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

Jadual perbandingan kod dan bea cukai tarif kastam tunggal
Kesatuan Ekonomi Eurasia pada tahun 01.09.2018.

Jadual menunjukkan hanya kod, yang mengubah kadar duti mengikut keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia kepada bilangan 13.07.2018 66, keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia kepada bilangan 13.06.2018 99, keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia pada 13.06.2018, nombor 98 keputusan Lembaga Suruhanjaya Ekonomi Eurasia pada 05.06.2018 nombor 94.

 

TNVED EAEUKadar duti pada ETNT EAEC, bertindak mengikut 31.08.2018Kadar duti di bawah EEU CCT berkuat kuasa mulai 01.09.2018 dan 02.09.2018
0801 31 000 0 5% 0% (sah dengan 02.09.2018)
1602 10 009 0 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kg 17%, tetapi tidak kurang daripada 0,43 euro per kg
2001 90 100 0 10,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,054 euro per kg 10%, tetapi tidak kurang daripada 0,05 euro per kg
2203 00 010 0 Euro 0,04 seliter Euro 0,018 seliter
2203 00 090 0 Euro 0,04 seliter Euro 0,018 seliter
2905 31 000 0 6,3% 5,5%
3404 20 000 0 7,9% 6,5%
3405 10 000 0 7,9% 6,5%
3601 00 000 0 8,8% 6,5%
3602 00 000 0 8,8% 8,8%
3603 00 100 9 8,8% 6,5%
3603 00 900 9 8,8% 6,5%
3604 10 000 0 8,8% 6,5%
3604 90 000 0 8,8% 6,5%
3605 00 000 0 8,8% 6,5%
3606 10 000 0 8,8% 6,5%
3606 90 100 0 8,8% 6,5%
3606 90 900 0 8,8% 6,5%
3823 13 000 0 7,9% 6,5%
3823 70 000 0 5% 0% (sah dengan 02.09.2018)
3918 10 100 0 8,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,13 euro per kg 6,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,096 euro per kg
3918 10 900 0 8,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,13 euro per kg 6,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,096 euro per kg
3918 90 000 0 6%, tetapi tidak kurang daripada 0,13 euro per kg 0,096 euro per kg
7310 21 190 1 Euro 15,84 1000 setiap satu Euro 15 1000 setiap satu
8703 21 109 9 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,33 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 21 909 4 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 21 909 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 22 109 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 22 109 9 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,37 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 22 909 4 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,44 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 22 909 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,44 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 23 110 0 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,42 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 23 194 0 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,42 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 23 198 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,6 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 23 198 9 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,6 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 23 904 2 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,41 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 23 904 9 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,41 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 23 908 2 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 23 908 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 23 908 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 23 908 9 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 24 109 1 14,3%, tetapi tidak kurang daripada 0,78 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%, tetapi tidak lebih daripada 12,1%, tetapi tidak kurang daripada 1,14 1 euro per kiub cm jumlah enjin
8703 24 109 9 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,78 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 24 909 4 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 24 909 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 31 109 0 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 31 909 4 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,36 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 31 909 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,36 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 32 110 0 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,42 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 32 199 0 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,6 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 32 909 4 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 32 909 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 33 110 0 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,56 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 33 199 0 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,78 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 33 909 4 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 33 909 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 109 8 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,33 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 40 209 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 209 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 309 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 40 309 8 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,37 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 40 409 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,44 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 409 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,44 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 510 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,42 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 40 592 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,42 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 40 599 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,6 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 40 599 8 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,6 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 40 602 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,41 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 602 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,41 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 603 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 603 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 609 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 609 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 709 1 14,3%, tetapi tidak kurang daripada 0,78 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%, tetapi tidak lebih daripada 12,1%, tetapi tidak kurang daripada 1,14 1 euro per kiub cm jumlah enjin
8703 40 709 8 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,78 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 40 809 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 40 809 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 50 109 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 50 209 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,36 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 50 209 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,36 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 50 310 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,42 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 50 399 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,6 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 50 409 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 50 409 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 50 510 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,56 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 50 599 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,78 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 50 609 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 50 609 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 109 8 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,33 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 60 209 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 209 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 309 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 60 309 8 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,37 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 60 409 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,44 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 409 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,44 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 510 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,42 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 60 592 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,42 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 60 599 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,6 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 60 599 8 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,6 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 60 602 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,41 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 602 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,41 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 603 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 603 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 609 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 609 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 709 1 14,3%, tetapi tidak kurang daripada 0,78 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%, tetapi tidak lebih daripada 12,1%, tetapi tidak kurang daripada 1,14 1 euro per kiub cm jumlah enjin
8703 60 709 8 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,78 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 60 809 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 60 809 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 70 109 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 70 209 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,36 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 70 209 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,36 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 70 310 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,42 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 70 399 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,6 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 70 409 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 70 409 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 0,5 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,45 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 70 510 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,56 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 70 599 1 20%, tetapi tidak kurang daripada 0,78 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 17%
8703 70 609 3 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8703 70 609 8 25%, tetapi tidak kurang daripada 1 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin 22%, tetapi tidak kurang daripada 0,88 euro per kiub 1, cm kapasiti enjin
8802 11 000 2 12,90% 11,4%
8802 11 000 3 12,90% 11,4%
8802 11 000 9 16,40% 15,7%
8802 12 000 9 16,40% 15,7%
8802 20 000 1 12,90% 11,4%
8802 40 001 6 14,60% 13,6%
8802 40 001 8 14,60% 13,6%
8802 40 003 4 14,60% 13,6%
8802 40 003 6 14,60% 13,6%
8802 40 003 9 14,60% 13,6%
8802 40 004 5 14,60% 13,6%
8802 40 004 9 14,60% 13,6%
8802 40 009 5 14,60% 13,6%
8802 40 009 8 14,60% 13,6%
9401 20 000 9 13,7%, tetapi tidak kurang daripada 0,483 euro per kg 10% plus 0,17 euro per kg
9401 30 000 1 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,48 euro per kg 10% plus 0,08 euro per kg
9401 30 000 9 13,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,483 euro per kg 10% plus 0,08 euro per kg
9401 40 000 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,464 euro per kg 10% plus 0,08 euro per kg
9401 52 000 0 10% plus 0,07 euro per kg 8% plus 0,07 euro per kg
9401 53 000 0 10% plus 0,07 euro per kg 8% plus 0,07 euro per kg
9401 59 000 0 10% plus 0,07 euro per kg 8% plus 0,07 euro per kg
9401 61 000 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,48 euro per kg 12,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,44 euro per kg
9401 69 000 0 11,7% plus 0,08 euro per kg 10% plus 0,08 euro per kg
9401 71 000 9 13,6%, tetapi tidak kurang daripada 0,483 euro per kg 10% plus 0,08 euro per kg
9401 79 000 9 11,7% plus 0,08 euro per kg 10% plus 0,08 euro per kg
9401 80 000 9 11,7% plus 0,08 euro per kg 10% plus 0,08 euro per kg
9401 90 300 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,48 euro per kg 12,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,44 euro per kg
9403 10 510 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,342 euro per kg 10% plus 0,06 euro per kg
9403 10 580 1 13,7%, tetapi tidak kurang daripada 0,342 euro per kg 10% plus 0,06 euro per kg
9403 10 580 9 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,342 euro per kg 10% plus 0,06 euro per kg
9403 10 910 0 11,7%, tetapi tidak kurang daripada 0,29 euro per kg 10%, tetapi tidak kurang daripada 0,25 euro per kg
9403 10 930 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,331 euro per kg 10% plus 0,06 euro per kg
9403 10 980 1 13,7%, tetapi tidak kurang daripada 0,342 euro per kg 10% plus 0,06 euro per kg
9403 10 980 9 13,3%, tetapi tidak kurang daripada 0,342 euro per kg 10% plus 0,06 euro per kg
9403 20 200 1 7,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,136 euro per kg 5%
9403 20 200 9 10% plus 0,05 euro per kg 8% plus 0,05 euro per kg
9403 20 800 1 7,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,136 euro per kg 5%
9403 20 800 9 11,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,29 euro per kg 8% plus 0,05 euro per kg
9403 30 110 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,287 euro per kg 12,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,26 euro per kg
9403 30 190 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,287 euro per kg 12,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,26 euro per kg
9403 30 910 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,287 euro per kg 12,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,26 euro per kg
9403 30 990 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,287 euro per kg 12,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,26 euro per kg
9403 40 100 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,32 euro per kg 12,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,29 euro per kg
9403 40 900 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,32 euro per kg 12,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,29 euro per kg
9403 50 000 1 0,32 euro per kg 0,23 euro per kg
9403 50 000 9 11,70% 10%
9403 60 100 1 0,32 euro per kg 0,23 euro per kg
9403 60 100 9 11,70% 10%
9403 60 300 0 11,7% plus 0,1 euro per kg 10% plus 0,1 euro per kg
9403 60 900 1 0,32 euro per kg 0,23 euro per kg
9403 60 900 9 11,70% 10%
9403 70 000 1 7,5%, tetapi tidak kurang daripada 0,16 euro per kg 5%
9403 70 000 2 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,408 euro per kg 10% plus 0,075 euro per kg
9403 70 000 3 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,408 euro per kg 10% plus 0,075 euro per kg
9403 70 000 8 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,408 euro per kg 10% plus 0,075 euro per kg
9403 82 000 0 10% plus 0,13 euro per kg 8% plus 0,13 euro per kg
9403 83 000 0 10% plus 0,13 euro per kg 8% plus 0,13 euro per kg
9403 89 000 0 12% plus 0,13 euro per kg 8% plus 0,13 euro per kg
9403 90 100 0 11,7%, tetapi tidak kurang daripada 0,292 euro per kg 8% plus 0,05 euro per kg
9403 90 300 0 13,8%, tetapi tidak kurang daripada 0,4 euro per kg 10% plus 0,1 euro per kg
9403 90 900 0 13,3%, tetapi tidak kurang daripada 0,467 euro per kg 10% plus 0,08 euro per kg
9404 10 000 0 11,7%, tetapi tidak kurang daripada 0,55 euro per kg 10%
9404 29 900 0 13,3%, tetapi tidak kurang daripada 0,48 euro per kg 12%
9404 90 100 0 15%, tetapi tidak kurang daripada 0,96 euro per kg 15%