Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

PERJANJIAN

Kesatuan Kastam mengenai langkah-langkah sanitari

 Pemerintah negara-negara anggota kesatuan pabean dalam kerangka Komuniti Ekonomi Eurasia (selanjutnya disebut sebagai kesatuan pabean), yang selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, untuk memastikan perlindungan wilayah pabean kesatuan pabean dari pengimportan dan penyebaran penyakit tidak berjangkit (keracunan) di kalangan penduduk, produk (barang) yang tidak memenuhi syarat-syarat kebersihan-epidemiologi dan kebersihan, berdasarkan Perjanjian mengenai pelaksanaan kebijakan yang terkoordinasi dalam bidang peraturan teknis, langkah-langkah kebersihan dan fitosanitasi bertarikh 25 Januari 2008, yang menyedari kelayakan untuk melaksanakan kebijakan yang terkoordinasi dalam bidang memastikan kesejahteraan-epidemiologi kebajikan penduduk, dengan mempertimbangkan International peraturan kesihatan (2005 g.), Perjanjian mengenai Halangan Teknikal untuk Perdagangan dan Perjanjian Penerapan Langkah-langkah Sanitari dan Fitosanitasi Organisasi Perdagangan Dunia, yang diadopsi berikutan hasil perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay pada 15 April 1994 di Marrakesh, Perjanjian Kerjasama di Bidang Perlindungan Sanitasi Wilayah Negara-negara Anggota Komanwel Daripada Negara-negara Merdeka pada 31 Mei 2001, Perjanjian mengenai Prosedur Interaksi dalam Penilaian Kebersihan terhadap Produk Berpotensi Berbahaya yang Diimport ke Negara-negara Anggota Komanwel Negara-negara Merdeka pada 16 April 2004, menyetujui perkara berikut:

Perkara 1

Bagi maksud Perjanjian ini, takrif yang berikut:

 "Bukti keselamatan produk
(barang) "- dokumen (kesimpulan kebersihan dan epidemiologi, perakuan pendaftaran negara), yang mengesahkan kepatuhan produk (barang) yang tertakluk kepada pengawasan (kawalan) kebersihan dan epidemiologi, syarat keselamatan untuk kesihatan manusia dan dikeluarkan oleh badan yang diberi kuasa;

"Pengawasan sanitari dan epidemiologi (kawalan)" - aktiviti badan berwenang yang bertujuan untuk mencegah, mengesan dan menekan pelanggaran syarat wajib yang dibentuk oleh peraturan perundangan kesatuan kastam dan perundangan negara-negara Pihak dalam bidang kesejahteraan kebajikan dan epidemiologi penduduk;

"Langkah-langkah kebersihan dan anti-wabak" - langkah-langkah organisasi, pentadbiran, kejuruteraan, teknikal, perubatan dan kebersihan dan lain-lain yang bertujuan untuk menilai risiko kesan berbahaya kepada manusia dari faktor persekitaran, penghapusan atau pengurangannya, pencegahan kemunculan dan penyebaran penyakit tidak berjangkit berjangkit dan massa (keracunan) ) dan penghapusannya;

"Barang terkawal" - barang, bahan kimia, biologi dan radioaktif, sisa dan barang lain yang membahayakan manusia, produk makanan, bahan dan produk yang bergerak melintasi perbatasan pabean kesatuan pabean dan di wilayah pabean kesatuan pabean, tunduk pada pengawasan kebersihan dan epidemiologi negara (kawalan) sesuai dengan perundangan negara-negara Pihak;

"Badan yang diberi kuasa" - badan dan institusi negara-negara Pihak, yang diberi kuasa dalam bidang kebajikan penduduk dan kebajikan epidemiologi.

Terma yang tidak ditakrifkan secara khusus di sini, yang digunakan dalam nilai-nilai yang ditubuhkan oleh perjanjian antarabangsa yang lain membuat kesimpulan dalam rangka Kesatuan Kastam.

Perkara 2

Perjanjian ini berlaku untuk orang, kenderaan, dan juga barang terkawal yang termasuk dalam Daftar Barang Bersatu yang Tertakluk kepada Pengawasan Sanitasi dan Epidemiologi (Pengendalian) di Sempadan Pabean dan Wilayah Pabean dari Kesatuan Pabean (selanjutnya disebut sebagai Daftar Barang Bersatu).

Pengawasan sanitasi dan epidemiologi (kontrol) di perbatasan pabean dan wilayah pabean kesatuan pabean dilakukan sesuai dengan Peraturan mengenai prosedur pelaksanaan pengawasan (pengendalian) kebersihan dan epidemiologi negara terhadap orang dan kendaraan yang melintasi perbatasan pabean serikat pabean, barang terkawal yang diangkut melintasi perbatasan pabean kesatuan pabean dan di wilayah pabean kesatuan pabean (selanjutnya - Peraturan mengenai prosedur pengawasan kebersihan dan epidemiologi).

Di wilayah pabean kesatuan kastam, Keperluan Kebersihan dan Epidemiologi dan Kebersihan Bersatu untuk barang yang tertakluk kepada pengawasan (kawalan) kebersihan dan epidemiologi (selanjutnya - Keperluan Kebersihan Seragam) digunakan.

Dalam usaha untuk melaksanakan Perjanjian ini, Pihak-Pihak hendaklah:

  • mengiktiraf keputusan pihak berkuasa berwibawa untuk menentukan pematuhan barangan terkawal Seragam keperluan kebersihan;
  • mengambil tindakan bersepadu untuk mencegah itu pengenalan, penyebaran dan pembasmian wilayah itu kastam yang Kesatuan Kastam dan massa tidak berjangkit penyakit (keracunan), berbahaya kepada kesihatan manusia, tindak balas kecemasan, serta tindakan keganasan yang melibatkan agen biologi, kimia dan bahan radioaktif;
  • menjalankan langkah kawalan kebersihan untuk mencegah pengimportan ke wilayah kastam Kesatuan Kastam dan lalu lintas di merbahaya kepada kehidupan, kesihatan dan habitat barangan terkawal.

Perkara 3

Pihak-pihak hendaklah penyeliaan kebersihan dan epidemiologi (kawalan) berkenaan dengan orang, kenderaan, barang-barang di bawah kawalan dengan mengheret mereka melalui sempadan kastam Kesatuan Kastam di pintu Pihak, terletak di sempadan kastam Kesatuan Kastam.

Pihak-pihak hendaklah menubuhkan pusat pemeriksaan yang bertujuan untuk dikawal pergerakan barangan merentasi sempadan kastam Kesatuan Kastam, stesen kuarantin kebersihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjalankan langkah-langkah anti-wabak.

Suruhanjaya Kesatuan Kastam menentukan senarai barangan terkawal bergerak melalui sempadan kastam Kesatuan Kastam di pintu-pintu masuk yang dilengkapi khas ditakrifkan oleh Pihak selaras dengan undang-undang mereka.

Perkara 4

Dibenarkan badan ditukar sampel dokumen yang mengesahkan keselamatan produk (barangan) akan dikeluarkan pada satu bentuk tunggal, dan senarai agensi-agensi dan institusi-institusi yang terlibat dalam mengeluarkan mereka.

Perkara 5

Import dan pengendalian barangan terkawal di wilayah kastam kesatuan kastam adalah dalam keselamatan dokumen yang mengesahkan produk (barangan).

Pihak-pihak mengakui bahawa dokumen-dokumen yang mengesahkan keselamatan produk (barangan) yang dimasukkan ke dalam Senarai Bersama barangan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa berwibawa untuk Seragam dan mengesahkan pematuhan produk (barangan) keperluan kebersihan Seragam.

Dokumen-dokumen yang mengesahkan keselamatan produk (barangan), yang dikeluarkan oleh badan-badan yang diberi kuasa sebelum kemasukan berkuat kuasa Perjanjian ini hendaklah terus berkuat kuasa sehingga mereka tamat dalam Parti Negeri yang mengeluarkan dokumen.

Dalam pelaksanaan Penyeliaan Negeri Sanitari dan epidemiologi (Kawalan) dalam pengenalpastian barangan terkawal yang tidak memenuhi keperluan kebersihan Seragam, Pihak hendaklah mengambil langkah-langkah, selaras dengan Peraturan-Peraturan pengawasan kebersihan dan epidemiologi. Pihak mempunyai hak untuk meminta laporan siasatan makmal (ujian) daripada pihak berkuasa yang berwibawa yang mengeluarkan dokumen yang mengesahkan keselamatan produk (barangan), yang telah dikeluarkan berdasarkan dokumen-dokumen ini.

Perkara 6

Daftar Barang Bersatu, Peraturan mengenai Prosedur Pengawasan Sanitasi dan Epidemiologi, Keperluan Sanitasi Bersatu dan Bentuk Dokumen Bersatu yang Mengesahkan Keselamatan Produk (Barang) disetujui dengan keputusan Suruhanjaya Kesatuan Kastam (selanjutnya - Suruhanjaya).

Suruhanjaya dari tarikh Pihak kuasanya masing hendaklah mengekalkan dokumen yang disebut dalam bahagian pertama artikel ini.

Bagi maksud Perkara ini, Suruhanjaya merujuk kepada pengendalian dokumen yang membuat perubahan dan penambahan kepada syarat-dalam bahagian pertama Perkara ini hendaklah dalam masa terdekat, pakai mereka yang berikutnya dan komunikasi Pihak.

Cadangan untuk perubahan dan penambahan kepada dokumen yang disebut dalam bahagian pertama artikel ini, hendaklah dibuat kepada Suruhanjaya dalam masa terdekat, termasuk cadangan oleh pihak berkuasa kompeten Pihak.

Perkara 7

Pihak berkuasa yang kompeten dalam kes pengesanan pengagihan berjangkit dan besar-besaran bukan penyakit (keracunan) dan (atau) di wilayah kastam Kesatuan Kastam:

- penyakit tidak berjangkit (keracunan) di kalangan penduduk;

- produk berbahaya bagi kehidupan, kesihatan dan persekitaran manusia,

mengirim maklumat tentang mereka, serta mengenai langkah-langkah kebersihan yang diambil ke Sistem Maklumat Komuniti Ekonomi Eurasia dalam bidang peraturan teknis, langkah-langkah kebersihan dan fitosanitasi, yang dibuat sesuai dengan Perjanjian penciptaan sistem informasi Komuniti Ekonomi Eurasia dalam bidang peraturan teknis, langkah-langkah kebersihan dan fitosanitasi bertarikh 12 Disember 2008, dan Sistem Maklumat Bersepadu Perdagangan Luar Negeri dan Gotong-royong Kesatuan Kastam, yang dibuat sesuai dengan Konsep Pembentukan Sistem Informasi Bersepadu Perdagangan Luar Negeri dan Gotong-royong Kesatuan Pabean, yang disetujui oleh Keputusan Majlis Antar Negara Komuniti Ekonomi Eurasia (badan tertinggi kesatuan kastam) bertarikh 27 November 2009 No. 22.

Dibenarkan agensi menyediakan bantuan bersama metodologi saintifik dan teknikal dalam kawasan kebajikan sanitari dan epidemiologi penduduk dan memaklumkan satu sama lain:

  • pendapatan mungkin barangan terkawal yang tidak memenuhi keperluan kebersihan Seragam;
  • bagi setiap kes penyakit berjangkit berbahaya, yang dibentangkan dalam Peraturan-Peraturan Kesihatan Antarabangsa (2005 g), Dan berbahaya kepada kehidupan dan kesihatan produk.

Perkara 8

Dibenarkan badan, jika perlu, dengan persetujuan bersama, supaya mematuhi undang-undang yang Kesatuan Kastam dalam bidang kebersihan dan perlindungan wilayah itu kastam Kesatuan Kastam pada pengimportan itu dan penyebaran barangan berjangkit dan besar-besaran, bukan-penyakit (keracunan) terkawal yang tidak tidak mematuhi keperluan kebersihan dan epidemiologi dan kebersihan , menjalankan audit bersama (pemeriksaan) di wilayah-wilayah Pihak-Pihak, mengeluarkan barangan terkawal, serta untuk berkesan menangani pelbagai isu.

Kos pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini hendaklah belanjawan masing-masing Pihak, melainkan jika dalam mana-mana hal tertentu bersetuju sebaliknya.

Perkara 9

Pihak mempunyai hak untuk mengenakan langkah sanitasi sementara dan menjalankan langkah-langkah anti-wabak dalam kes-kes berikut:

  • kemerosotan keadaan kebersihan epidemiologi dalam wilayah Negara Pihak;
  • maklumat dari organisasi berkaitan Pihak antarabangsa, dan negeri-negeri yang bukan pihak kepada Perjanjian ini, langkah-langkah kesihatan berkenaan dan (atau) kemerosotan keadaan sanitari-epidemiologi;
  • melainkan rasional saintifik bagi penggunaan langkah-langkah kebersihan adalah tidak mencukupi atau tidak boleh diberikan pada masa;
  • pengenalan barangan terkawal yang tidak memenuhi keperluan kebersihan Seragam.

Pihak secepat mungkin memberitahu lain dalam pengenalan langkah-langkah kebersihan, kebersihan dan anti-wabak dan perubahan.

Dengan pengenalan salah satu Pihak langkah sementara kebersihan Pihak lain hendaklah mengambil langkah-langkah yang perlu dan menjalankan anti-wabak langkah-langkah untuk memastikan tahap yang sesuai tangan perlindungan, membuat keputusan mengenai pengenalan langkah itu.

Perkara 10

Pertikaian antara Pihak mengenai tafsiran dan (atau) permohonan Perjanjian ini hendaklah diselesaikan melalui perbincangan dan rundingan.

Jika pertikaian itu tidak dapat diselesaikan oleh Pihak-Pihak dalam tempoh enam bulan dari tarikh penerimaan permintaan rasmi ditulis untuk rundingan dan rundingan, salah satu Pihak-Pihak Pihak lain, Pihak hendaklah merujuk pertikaian itu kepada Mahkamah Masyarakat Serani yang Ekonomi.

Perkara 11

Dengan persetujuan Pihak-Pihak kepada Perjanjian ini boleh dipinda protokol berasingan.

Perkara 12

Perintah Perjanjian memasuki kesertaan kekerasan, dan keluar dari Protokol ditakrifkan pada kemasukan berkuat kuasa perjanjian antarabangsa yang bertujuan untuk mewujudkan rangka kerja undang-undang Kesatuan Kastam, daripada mereka dan mematuhi kepada mereka menjelang Oktober tahun 6 2007.

Selesai di bandar St Petersburg pada Disember 11 2009, dalam satu salinan asal dalam Rusia.

Salinan asal Perjanjian ini disimpan di Kesatuan Kastam Suruhanjaya, yang sebagai pendeposit Perjanjian ini, setiap parti akan menghantar satu salinan yang disahkan.