Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

Senarai mata wang asing dan lain-lain transaksi pemastautin dan bukan pemastautin

Penggunaan 04 2012 tahun hingga Jun № 138-AND

Kod jenis pembedahanNama jenis operasi
1 Operasi penukaran penduduk di bukan tunai
110 Untuk dijual oleh penduduk mata wang asing untuk mata wang Persekutuan Rusia
130 Membeli pemastautin suatu mata wang asing bagi Persekutuan Rusia
140 Membeli (menjual) pemastautin suatu mata wang asing dengan mata wang asing yang lain
2 Urusniaga penukaran bukan penduduk bukan tunai
210 Membeli bukan pemastautin Persekutuan mata wang Rusia bagi mata wang asing
220 Jualan bukan penduduk Persekutuan mata wang Rusia bagi mata wang asing
10 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin dalam perdagangan asing yang berkaitan dengan penyingkiran dari wilayah Persekutuan Rusia barangan, termasuk udara, kapal laut, kapal pedalaman dan objek angkasa
10100 Pengiraan bukan pemastautin dalam bentuk penduduk pra-pembayaran barangan yang dieksport dari wilayah Persekutuan Rusia, termasuk perjanjian suruhanjaya itu (perjanjian agensi, perjanjian agensi) (bayaran pendahuluan), kecuali untuk pengiraan di 22 kumpulan Senarai ini
10200 Pengiraan bukan pemastautin dalam penyediaan pemastautin suatu bayaran tertangguh untuk barangan yang dieksport dari wilayah Persekutuan Rusia, termasuk perjanjian suruhanjaya itu (perjanjian agensi, perjanjian agensi (penangguhan pembayaran), kecuali untuk pengiraan dalam
10800 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan dikaitkan dengan pulangan tunai yang tidak perlu ke atas eksport barangan dari wilayah Persekutuan Rusia, kecuali bagi pengiraan oleh kod 22800
11 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin dalam perdagangan asing yang berkaitan dengan pengimportan ke dalam wilayah Persekutuan Rusia barangan, termasuk udara, kapal laut, kapal pedalaman dan objek angkasa
11100 Pengiraan penduduk dalam bentuk pra-pembayaran kepada bukan pemastautin barang yang diimport ke wilayah Persekutuan Rusia, termasuk perjanjian suruhanjaya itu (perjanjian agensi, perjanjian agensi) (bayaran pendahuluan), kecuali pengiraan dalam 23 kumpulan
11200 Pengiraan bermastautin dalam penyediaan bukan pemastautin pembayaran tertunda bagi barangan yang diimport ke dalam wilayah Persekutuan Rusia, termasuk perjanjian suruhanjaya itu (perjanjian agensi, perjanjian agensi) (kelewatan pembayaran), kecuali untuk pengiraan dalam
11900 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk yang berkaitan dengan pulangan wang tunai tidak perlu pada barang yang diimport ke dalam wilayah Persekutuan Rusia, kecuali bagi pengiraan oleh kod 23900
12 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin untuk barangan yang dijual tanpa pengimportan mereka ke dalam wilayah Persekutuan Rusia
1250 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk untuk produk yang dijual di luar wilayah Persekutuan Rusia tanpa pengimportan mereka ke dalam wilayah Persekutuan Rusia, kecuali bagi pengiraan oleh kod 22110, 22210, 22300
1260 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin untuk barangan yang dijual di luar wilayah Persekutuan Rusia tanpa pengimportan mereka ke dalam wilayah Persekutuan Rusia, kecuali bagi pengiraan oleh kod 23110, 23210, 23300
12800 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan dikaitkan dengan pulangan wang tunai tidak perlu apabila menjual barangan di luar wilayah Persekutuan Rusia, kecuali bagi pengiraan oleh kod 22800
12900 Pengiraan bukan pemastautin yang memihak kepada penduduk pulang wang tunai yang berlebihan yang diterima pada jualan barang-barang di luar wilayah Persekutuan Rusia, kecuali bagi pengiraan oleh kod 23900
13 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin untuk barangan yang dijual di wilayah Persekutuan Rusia
1310 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk untuk barangan yang dijual di wilayah Persekutuan Rusia, kecuali bagi pengiraan oleh kod 22110, 22210, 22300
1320 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin untuk barangan yang dijual di wilayah Persekutuan Rusia, kecuali bagi pengiraan oleh kod 23110, 23210, 23300
13800 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan dikaitkan dengan pulangan tunai yang tidak perlu pada jualan barang-barang di wilayah Persekutuan Rusia, kecuali untuk pengiraan dengan kod 22800
13900 Pengiraan bukan pemastautin yang memihak kepada penduduk pulang wang tunai yang berlebihan yang diterima pada jualan barang-barang di wilayah Persekutuan Rusia, kecuali bagi pengiraan oleh kod 23900
20 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin dalam perdagangan asing yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja penduduk, perkhidmatan yang diberikan kepada penduduk, penduduk pemindahan maklumat dan harta intelek, termasuk contr
20100 Pengiraan bukan pemastautin dalam bentuk pra-pembayaran bermastautin kerja-kerja yang dilakukan, memberikan perkhidmatan maklumat dan keputusan dipindahkan aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepadanya, termasuk pelaksanaan ini komitmen untuk
20200 Pengiraan yang dibuat oleh penduduk bukan pemastautin untuk kerja-kerja, perkhidmatan dihantar maklumat dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, termasuk pelaksanaan ini komitmen pada komisen (agensi
20500 Pengiraan pesuruhjaya residen (ejen, penjamin) yang memihak kepada bukan penduduk ibu (ibu, ibu) berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan oleh seorang pemastautin pihak lain barang-barang, kerja-kerja, perkhidmatan, maklumat dan harta intelek, termasuk
20800 Pengiraan penduduk di memihak kepada tidak bersekutu dengan pulangan tunai yang tidak perlu bagi pelaksanaan bermastautin kerja dan perkhidmatan, pemindahan maklumat dan harta intelek, termasuk hak eksklusif untuk mereka, dan bagi
21 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin dalam perdagangan asing yang dikaitkan dengan prestasi bukan pemastautin kerja-kerja, perkhidmatan yang diberikan oleh bukan pemastautin, bukan pemastautin pemindahan maklumat dan harta intelek, termasuk
21100 Pengiraan penduduk dalam bentuk bayaran yang dilakukan oleh bukan pemastautin kerja-kerja, perkhidmatan yang diberikan dipindahkan maklumat dan hasil daripada aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepadanya, termasuk pelaksanaan ini komitmen untuk
21200 Pengiraan yang dibuat oleh seorang pemastautin sesuatu karya bukan pemastautin, perkhidmatan yang disediakan, maklumat yang disediakan dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, termasuk pelaksanaan ini komitmen pada komisen (perjanjian agensi, perjanjian agensi) (kelewatan pembayaran), kecuali untuk pengiraan dalam kumpulan 23 Senarai ini, dan pengiraan yang berkaitan dengan pembayaran faedah ke atas perjanjian broker bukan pemastautin pada
21500 Pengiraan ejen komisen bukan pemastautin (ejen, penjamin) yang memihak kepada penduduk ibu (ibu, ibu) berkaitan dengan penyediaan perkhidmatan dengan bukan pemastautin pihak lain barang-barang, kerja-kerja, perkhidmatan, maklumat dan harta intelek, manakala
21900 Pengiraan bukan pemastautin yang memihak kepada penduduk pulang wang tunai yang berlebihan yang diterima untuk pelaksanaan bukan pemastautin kerja, penyediaan perkhidmatan, pemindahan maklumat dan harta intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, kerana
22 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin yang berkaitan dengan pemindahan barang-barang, prestasi kerja oleh penduduk, penyediaan perkhidmatan kepada penduduk, penduduk pemindahan maklumat dan harta intelektual, termasuk hak eksklusif
22100 Pengiraan bukan pemastautin ibu (pokok, utama) dalam bentuk pra-pembayaran pesuruhjaya residen (ejen, penjamin) barangan yang dieksport dari wilayah Persekutuan Rusia, kerja yang dilakukan, perkhidmatan, maklumat dan dihantar keputusan
22110 Pengiraan bukan pemastautin dalam bentuk penduduk pra-pembayaran barang-barang, kerja-kerja yang dilakukan, perkhidmatan dipindahkan maklumat dan hasil daripada aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka di bawah perjanjian (kontrak)
22200 Pengiraan bukan pemastautin ibu (pokok, utama) dalam menyediakan pesuruhjaya residen (ejen, penjamin) pembayaran tertunda untuk dieksport dari wilayah Persekutuan Rusia barang-barang, kerja-kerja, perkhidmatan yang diberikan, maklumat yang dihantar
  penyelenggaraan (kumpulan 58 Senarai ini)
22210 Pengiraan bukan pemastautin dalam penyediaan pemastautin suatu bayaran tertangguh untuk barangan, kerja-kerja, perkhidmatan yang diberikan, maklumat yang dihantar dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka di bawah kontrak (kaunter
22300 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk di bawah pajakan kewangan (pajakan)
22800 Pengiraan penduduk di memihak kepada tidak bersekutu dengan pulangan tunai yang tidak perlu pada kontrak (kontrak) bercampur
23 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin yang berkaitan dengan pemindahan barang-barang, prestasi kerja oleh bukan pemastautin, penyediaan perkhidmatan dengan bukan pemastautin, bukan pemastautin pemindahan maklumat dan harta intelek, termasuk eksklusif
23100 Pengiraan bermastautin di ibu (ibu, ibu) dalam bentuk pra-pembayaran pesuruhjaya bukan pemastautin (penjamin ejen) barang yang diimport ke wilayah Persekutuan Rusia, kerja yang dilakukan, perkhidmatan, maklumat dan dihantar keputusan
23110 Pengiraan penduduk dalam bentuk pra-pembayaran barang yang dibekalkan kepada bukan pemastautin, kerja dilakukan, perkhidmatan dipindahkan maklumat dan hasil daripada aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka di bawah perjanjian (kontrak)
23200 Pengiraan bermastautin di ibu (pokok, pokok) dalam penyediaan pesuruhjaya bukan pemastautin (ejen, penjamin) daripada bayaran tertangguh untuk barangan yang diimport ke dalam wilayah Persekutuan Rusia barang-barang, kerja-kerja, perkhidmatan yang diberikan, maklumat yang dihantar
23210 Pengiraan bermastautin dalam penyediaan bukan pemastautin pembayaran tertunda bagi barangan, kerja-kerja, perkhidmatan yang diberikan, maklumat yang dihantar dan hasil daripada aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka di bawah kontrak (kaunter
23300 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin di bawah pajakan kewangan (sewaan)
23900 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk yang berkaitan dengan pulangan wang tunai tidak perlu pada kontrak (kontrak) bercampur-campur
30 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin yang merupakan hasil daripada hartanah, kecuali bagi pembayaran pesawat, kapal-kapal tentera laut, darat kapal dan objek ruang
3010 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk untuk hartanah yang dibeli di luar wilayah Persekutuan Rusia, termasuk yang berkaitan dengan bahagian bukan pemastautin untuk seorang penduduk pembinaan harta tanah di luar wilayah Rusia
3020 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin hartanah dibeli di luar wilayah Persekutuan Rusia, termasuk yang berkaitan dengan penyertaan ekuiti penduduk dalam pembinaan hartanah oleh bukan pemastautin di luar wilayah Rusia
3030 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk untuk hartanah dibeli di wilayah Persekutuan Rusia, termasuk yang berkaitan dengan bahagian bukan pemastautin kepada pemastautin pembinaan harta tak alih di wilayah Persekutuan Rusia
3040 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin hartanah dibeli di wilayah Persekutuan Rusia, termasuk yang berkaitan dengan penyertaan ekuiti penduduk dalam pembinaan hartanah oleh bukan penduduk di wilayah Persekutuan Rusia
30800 Pengiraan penduduk di memihak kepada tidak bersekutu dengan pulangan tunai yang tidak perlu pada operasi dengan hartanah, termasuk yang berkaitan dengan penyertaan ekuiti dalam pembinaan hartanah
30900 Pengiraan bukan pemastautin yang memihak kepada penduduk kembali tunai juga diterima daripada operasi dengan hartanah, termasuk yang berkaitan dengan penyertaan ekuiti dalam pembinaan hartanah
32 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin mengikut kontrak penyerahan hak, pemindahan hutang yang dibuat antara penduduk dan bukan pemastautin
3210 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk untuk penduduk Ditugaskan untuk keperluan bukan pemastautin mengikut kontrak tugasan
3215 Pengiraan penduduk di memihak kepada permintaan bukan pemastautin untuk penduduk Ditugaskan mengikut kontrak tugasan
3220 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk untuk hutang bukan pemastautin diterjemahkan kepada pemastautin mengikut perjanjian pada hutang
3225 Pengiraan penduduk di memihak kepada hutang bukan pemastautin untuk diterjemahkan oleh bukan pemastautin, menurut perjanjian mengenai hutang
35 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin ke atas urus niaga lain yang berkaitan dengan perdagangan asing dan tidak dinyatakan secara langsung dalam kumpulan 10 - 23 Senarai ini
3530 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk atas urus niaga lain yang berkaitan dengan perdagangan asing dan tidak dinyatakan secara langsung dalam kumpulan 10 - 23 Senarai ini
3540 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin ke atas urus niaga lain yang berkaitan dengan perdagangan asing dan tidak dinyatakan secara langsung dalam kumpulan 10 - 23 Senarai ini
40 Pengiraan yang berkaitan dengan pemberian penduduk, kecuali bank-bank yang diberi kuasa dan bukan penduduk dana di bawah perjanjian pinjaman
4030 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin dalam penyediaan dana di bawah perjanjian pinjaman
40900 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk yang berkaitan dengan pulangan wang tunai tidak perlu diberikan oleh pemastautin kepada bukan pemastautin bagi pinjaman di bawah Perjanjian Pinjaman
41 Pengiraan yang berkaitan dengan peruntukan oleh bukan pemastautin, kecuali bank-bank yang diberi kuasa, wang tunai dan kredit perjanjian pinjaman
4130 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk dalam penyediaan dana di bawah perjanjian pinjaman, perjanjian pinjaman
41800 Pengiraan penduduk di memihak kepada tidak bersekutu dengan pulangan tunai yang tidak perlu dalam penyediaan pinjaman penduduk bukan pemastautin di bawah perjanjian kredit, perjanjian pinjaman
42 Pengiraan yang berkaitan dengan pelaksanaan penduduk, kecuali bank-bank yang diberi kuasa, liabiliti atas wang yang dipinjam dalam bentuk pinjaman dan pinjaman di bawah perjanjian kredit dan perjanjian pinjaman
4215 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin untuk membayar prinsipal pada perjanjian pinjaman, perjanjian pinjaman
4235 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin untuk membayar faedah ke atas perjanjian pinjaman, perjanjian pinjaman
4250 Penempatan lain yang memihak kepada bukan pemastautin yang berkaitan dengan bayaran premium (komisen) dan aset kewangan lain untuk mendapatkan pinjaman, pinjaman
42900 Pengiraan bukan pemastautin yang memihak kepada penduduk pulang wang tunai yang berlebihan yang diterima pada penebusan seorang penduduk utama pada perjanjian pinjaman, perjanjian pinjaman
42950 Pengiraan bukan pemastautin yang memihak kepada penduduk kembali faedah yang berlebihan yang diperolehi pada perjanjian pinjaman, perjanjian pinjaman
43 Pengiraan yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggungjawab berkenaan dengan bukan pemastautin dalam bentuk pinjaman wang di bawah perjanjian pinjaman
4315 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk untuk kembali utama pada perjanjian pinjaman
4335 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk dalam pembayaran faedah di bawah pinjaman
4350 Penempatan lain yang bukan pemastautin dalam memihak kepada penduduk yang berhubungan dengan pembayaran premium (komisen) dan wang lain untuk meminjam
43800 Pengiraan penduduk di memihak kepada tidak bersekutu dengan pulangan tunai yang tidak perlu pada pulangan prinsipal bukan pemastautin di bawah Perjanjian Pinjaman
43850 Pengiraan penduduk di memihak kepada tidak bersekutu dengan pulangan tunai yang tidak perlu pada penyelesaian faedah ke atas kontrak pinjaman
50 Pengiraan yang berkaitan dengan pelaburan dalam bentuk modal pelaburan
50100 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin daripada dagangan dalam saham, deposit, saham dalam harta (atau modal saham yang dibenarkan dana saham koperasi) entiti undang-undang, serta di bawah perkongsian
50110 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin dalam pembayaran dividen (pendapatan) daripada pelaburan dalam bentuk pelaburan modal
50200 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk dari dagangan dalam saham, deposit, saham dalam harta (atau modal saham yang dibenarkan dana saham koperasi) entiti undang-undang, serta di bawah perkongsian
50210 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk dalam pembayaran dividen (pendapatan) daripada pelaburan dalam bentuk pelaburan modal
50800 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan dikaitkan dengan pulangan tunai yang tidak perlu pada operasi pelaburan dalam bentuk modal pelaburan
50900 Pengiraan bukan pemastautin yang memihak kepada penduduk kembali tunai juga diterima daripada operasi pelaburan dalam bentuk modal pelaburan
51 Pengiraan yang berkaitan dengan pengambilalihan bukan pemastautin oleh penduduk sekuriti (disahkan sekuriti hak), kecuali bagi pengiraan oleh kod 58 Senarai ini
51210 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada pemastautin bagi bon, saham dan sekuriti ekuiti lain bermastautin
51215 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada pemastautin bagi bon, saham dan sekuriti ekuiti lain bukan pemastautin
51230 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk untuk saham yang dibeli daripada dana pelaburan, yang pengasas adalah seorang penduduk
51235 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk untuk saham yang dibeli daripada dana pelaburan yang diasaskan oleh bukan pemastautin
51250 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk bagi bil-bil dan sekuriti bukan ekuiti yang dikeluarkan oleh bermastautin
51255 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk bagi bil-bil dan sekuriti bukan ekuiti yang dikeluarkan oleh bukan pemastautin
51800 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan dikaitkan dengan pulangan tunai yang tidak perlu ke atas urus niaga dengan sekuriti (disahkan sekuriti hak), serta dana untuk obligasi kemungkiran itu
52 Pengiraan yang berkaitan dengan pengambilalihan oleh pemastautin daripada bukan pemastautin sekuriti (disahkan sekuriti hak), kecuali bagi pengiraan oleh kod 58 Senarai ini
52210 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin bagi bon dibeli, saham dan sekuriti ekuiti lain bermastautin
52215 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin bagi bon dibeli, saham dan sekuriti ekuiti lain bukan pemastautin
52230 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin untuk saham yang dibeli daripada dana pelaburan yang diasaskan oleh bukan pemastautin
52235 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin untuk saham yang dibeli daripada dana pelaburan, yang pengasas adalah seorang penduduk
52250 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin untuk pembelian nota janji dan sekuriti bukan ekuiti yang dikeluarkan oleh penduduk
52255 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin untuk pembelian nota janji dan sekuriti bukan ekuiti yang dikeluarkan oleh bukan pemastautin
52900 Pengiraan bukan pemastautin yang memihak kepada penduduk kembali tunai juga diterima daripada operasi dengan sekuriti (disahkan sekuriti hak), serta dana untuk obligasi kemungkiran itu
55 Pengiraan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajipan oleh penduduk dan bukan penduduk Sekuriti, kecuali bagi pengiraan oleh kod 58 Senarai ini
55210 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin dalam pelaksanaan obligasi di bawah bon, saham dan sekuriti ekuiti lain
55230 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin apabila pembayaran pendapatan ke atas saham dana pelaburan
55250 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin dalam melaksanakan tanggungjawab di bawah nota janji hutang dan sekuriti bukan ekuiti yang lain
55310 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk dalam melaksanakan liabiliti bukan pemastautin bagi bon dan sekuriti ekuiti lain
55330 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk dengan bayaran pendapatan ke atas saham dana pelaburan
55350 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk dalam melaksanakan liabiliti bukan pemastautin pada bil-bil dan sekuriti bukan ekuiti yang lain
55800 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan dikaitkan dengan pulangan tunai yang tidak perlu dalam pelaksanaan obligasi di bawah urus niaga sekuriti, serta wang tunai di obligasi lalai
55900 Pengiraan bukan pemastautin yang memihak kepada penduduk pulang wang tunai yang berlebihan yang diterima dalam melaksanakan obligasi di bawah urus niaga sekuriti, serta wang tunai di obligasi lalai
56 Pembayaran antara pemastautin dan bukan pemastautin ke atas instrumen kewangan derivatif dan urus niaga derivatif lain
5610 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk operasi dengan instrumen kewangan derivatif dan derivatif (margin premium dan yuran jaminan dan lain-lain dana yang dipindahkan mengikut syarat-syarat kontrak itu, kecuali bagi pengiraan dengan
5660 Pengiraan penduduk di memihak kepada urus niaga bukan pemastautin dalam instrumen kewangan derivatif dan derivatif (margin dan jaminan bayaran premium dan lain-lain dana yang dipindahkan mengikut syarat-syarat kontrak itu, kecuali bagi pengiraan dengan
56800 Pengiraan penduduk kembali jumlah terlebih bayar bukan pemastautin, serta wang tunai di obligasi default disebut dalam kumpulan ini
56900 Pengiraan bukan pemastautin, seorang penduduk kembali jumlah yang terlebih bayar, serta wang tunai di obligasi default disebut dalam kumpulan ini
57 Pembayaran di bawah pengurusan amanah
5710 Pengiraan pemastautin - pengasas pengurusan memihak kepada pemastautin - pemegang amanah bukan bank yang diberi kuasa dalam mata wang asing
5715 Pengiraan pemastautin - pemegang amanah bukan bank yang diberi kuasa, yang memihak kepada pemastautin - pengasas pengurusan dalam mata wang asing
5720 Pengiraan bukan pemastautin - pengasas pengurusan memihak kepada pemastautin - pemegang amanah bukan bank yang diberi kuasa dalam mata wang asing dan mata wang Persekutuan Rusia
5725 Pengiraan pemastautin - pemegang amanah bukan bank yang diberi kuasa, yang memihak kepada bukan - pengasas pengurusan mata wang asing dan mata wang Persekutuan Rusia
57800 Pengiraan penduduk kembali tunai kontrak tersenarai amanah harta bukan pemastautin
57900 Pengiraan bukan pemastautin, seorang penduduk kembali jumlah yang terlebih bayar kepada perjanjian pengurusan amanah
58 Pengiraan oleh kontrak perkhidmatan broker, tidak termasuk bayaran untuk kod kumpulan 51 - 55 Senarai ini
5810 Pengiraan penduduk, kecuali bank yang diberi kuasa, yang memihak kepada bukan pemastautin di bawah suatu kontrak perkhidmatan broker, termasuk pembayaran imbuhan yang diberikan kepada broker pemastautin
5820 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk, kecuali bank yang diberi kuasa di bawah suatu kontrak perkhidmatan broker, termasuk pembayaran saraan kepada broker pemastautin
5830 Pembayaran antara pemastautin dalam mata wang asing di bawah suatu kontrak perkhidmatan broker, termasuk pembayaran saraan broker
58700 Pengiraan broker pemastautin yang berkaitan dengan pulangan bermastautin di mana-mana wang tunai di bawah kontrak perkhidmatan broker
58800 Pengiraan bermastautin broker, kecuali bank yang diberi kuasa untuk kembali dana ini kepada bukan pemastautin di bawah suatu kontrak perkhidmatan broker
58900 Pengiraan broker bukan pemastautin yang berkaitan dengan penduduk kembali, kecuali bank yang diberi kuasa apa-apa wang tunai di bawah kontrak perkhidmatan broker
60 Terjemahan bukan pemastautin, penyingkiran (kredit) mata wang Persekutuan Rusia dijalankan pada akaun bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia
6070 Pertukaran matawang Persekutuan Rusia, akaun bank bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia pada akaun bank yang lain (deposit) dalam mata wang Persekutuan Rusia bukan pemastautin, dibuka pada akaun yang sama diberi kuasa bank untuk deposit
6071 Pertukaran matawang Persekutuan Rusia, akaun bank bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia, dibuka dengan bank yang diberi kuasa, akaun bank (deposit) dalam mata wang Persekutuan Rusia bukan pemastautin, dibuka pada satu lagi b kuasa
6075 Pertukaran matawang Persekutuan Rusia, akaun bank bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia, dibuka dengan bank yang diberi kuasa, akaun bank (deposit) dalam mata wang Persekutuan Rusia nonresident, dibuka kepada bukan pemastautin bank dengan
6080 Pertukaran matawang Persekutuan Rusia, akaun bank bukan pemastautin dalam mata wang dari akaun bank Persekutuan Rusia (deposit) dalam mata wang Persekutuan Rusia, penduduk yang lain, dibuka di bank yang sama diberi kuasa
6081 Pertukaran matawang Persekutuan Rusia, akaun bank bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia, dibuka dengan bank yang diberi kuasa, akaun bank (deposit) dalam mata wang Persekutuan Rusia, penduduk yang lain, dibuka pada tahun lain yang diberi kuasa
6090 Mengeluarkan mata wang keras Persekutuan Rusia dengan akaun bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia, dibuka dengan bank yang diberi kuasa
6095 Pendaftaran mata wang Persekutuan Rusia dengan mengorbankan bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia, dibuka dengan bank yang diberi kuasa
61 Penempatan dan pemindahan penduduk, penyingkiran (kredit) oleh penduduk mata wang asing
6170 Pembayaran antara penduduk dalam kontrak mata wang asing penghantaran, penghantaran dan sewa (charter) dalam penghantaran forwarder fret, syarikat penerbangan dan pencarter perkhidmatan yang berkaitan dengan pengangkutan dieksport dari Persekutuan Rusia atau diimport dalam
61100 Terjemahan mata wang asing daripada akaun mata wang transit pemastautin ke akaun transit yang bermastautin atau akaun bagi pemastautin dalam mata wang asing
61115 Penempatan dalam mata wang asing antara pemastautin menjadi pesuruhjaya (ejen, peguam), dan penduduk yang utama hendaklah (pengetua, pengetua) dalam penyediaan pesuruhjaya (ejen, peguam) perkhidmatan yang berkaitan dengan perundingan dan pelaksanaan kontrak dengan bukan pemastautin pada pemindahan
barang-barang, prestasi kerja, perkhidmatan yang diberikan, pemindahan maklumat dan harta intelektual, termasuk hak eksklusif kepadanya, termasuk operasi untuk membayar prinsipal hendaklah (pengetua, pengetua) secara tunai, kecuali bagi pembayaran kod dan 58030 58700, 61162
61130 Terjemahan mata wang asing daripada akaun yang bermastautin dalam mata wang asing, dibuka dengan bank yang diberi kuasa, disebabkan penduduk yang sama dalam mata wang asing dibuka di bank yang sama diberi kuasa
61135 Terjemahan mata wang asing daripada akaun pemastautin dalam mata wang asing, yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa ke dalam akaun seorang pemastautin dalam mata wang asing adalah terbuka kepada bank lain yang diberi kuasa
61140 Terjemahan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia dengan akaun pemastautin itu dibuka di bank bukan pemastautin berikutan penduduk itu, dibuka dengan bank yang diberi kuasa
61145 Terjemahan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia dengan akaun pemastautin itu dibuka dalam akaun bank bukan pemastautin untuk penduduk yang lain, dibuka dengan bank yang diberi kuasa
61150 Terjemahan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia dengan akaun pemastautin itu dibuka dengan bank yang diberi kuasa, pada akaun kediaman yang sama, membuka bank bukan pemastautin
61155 Terjemahan mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia dengan akaun pemastautin itu dibuka dengan bank yang diberi kuasa ke dalam akaun penduduk yang lain, bank bukan pemastautin terbuka
61160 Pembayaran antara pemastautin dalam mata wang asing yang berkaitan dengan membuat dan pulangan individu dan (atau) membersihkan keselamatan kolektif, selaras dengan undang-undang Persekutuan Februari 7 2011 7 tahun N-FZ "Pada penjelasan dan Penjelasan Aktiviti" (
61161 Pembayaran antara pemastautin dalam mata wang asing pada akhir penjelasan, dan disediakan selaras dengan undang-undang Persekutuan "Pada penjelasan dan penjelasan aktiviti"
61162 Penempatan dalam mata wang asing antara pemastautin menjadi pesuruhjaya (ejen, peguam), dan penduduk yang utama hendaklah (pengetua, pengetua) dalam penyediaan pesuruhjaya (ejen, peguam) perkhidmatan yang berkaitan dengan kesimpulan dan dan
61163 Penempatan dalam mata wang asing antara pemastautin yang berkaitan dengan prestasi, dan (atau) penamatan kontrak itu, yang merupakan satu instrumen kewangan derivatif
61170 Pemecatan tunai asing daripada akaun yang bermastautin di mata wang asing, dibuka dengan bank yang diberi kuasa
61175 Pendaftaran mata wang asing disebabkan oleh seorang pemastautin dalam mata wang asing dibuka di bank yang diberi kuasa
70 Operasi bukan komersial
7010 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk yang berkaitan dengan pembayaran cukai, duti dan caj lain, kecuali bagi pengiraan oleh kod 70120
7020 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin yang berkaitan dengan pembayaran cukai, duti dan caj lain, kecuali penempatan di kod 70125
7030 Pengiraan yang berkaitan dengan pembayaran penduduk bukan pemastautin pencen, elaun dan faedah sosial yang lain, kecuali pengiraan oleh kod 70120
7040 Pengiraan penduduk bukan bayaran pencen, elaun dan faedah sosial yang lain, kecuali bagi pengiraan oleh kod 70125
7050 Pengiraan yang berkaitan dengan pembayaran gaji penduduk bukan pemastautin dan saraan lain, kecuali bagi pengiraan oleh kod 70120
7060 Pengiraan penduduk untuk tidak membayar gaji dan saraan lain, kecuali bagi pengiraan oleh kod 70125
7090 Pengiraan yang berkaitan dengan peruntukan oleh bukan pemastautin bantuan kewangan balik, kecuali bagi pengiraan oleh kod 70100
7095 Pengiraan yang berkaitan dengan penyediaan penduduk kepada bantuan kewangan yang tidak perlu dibayar balik, kecuali bagi pengiraan oleh kod 70105
70100 Pengiraan yang berkaitan dengan penyediaan kebajikan bukan pemastautin penduduk, mengumpul dana, pembayaran (resit) geran dan bayaran lain secara percuma
70105 Pengiraan yang berkaitan dengan penyediaan penduduk kepada bukan amal, pengumpulan dana, pembayaran (resit) geran dan bayaran lain secara percuma
70110 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk berkaitan dengan pembayaran insurans indemniti di bawah kontrak insurans atau insurans semula
70115 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan pemastautin yang berkaitan dengan pembayaran insurans indemniti di bawah kontrak insurans atau insurans semula
70120 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan mahkamah
70125 Pengiraan penduduk di memihak kepada bukan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan mahkamah
70200 Penempatan lain yang bukan pemastautin dalam memihak kepada penduduk operasi bukan komersial, kecuali bagi pengiraan oleh kod 70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120
70205 Penempatan lain yang memihak kepada operasi bukan dagangan tidak bermastautin, kecuali bagi pengiraan oleh kod 70020, 70040, 70060, 70095, 70105, 70115, 70125
70800 Pengiraan penduduk di memihak kepada tidak bersekutu dengan pulangan wang tunai tidak perlu untuk operasi bukan komersial
70900 Pengiraan bukan pemastautin memihak kepada penduduk yang berkaitan dengan pulangan wang tunai tidak perlu untuk operasi bukan komersial
80 Penyelesaian antara bank yang dibenarkan dan bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia dan antara bank yang dibenarkan dan pemastautin dalam mata wang asing <**>
8010 Penempatan antara bank bukan pemastautin dan dibenarkan dalam mata wang Persekutuan Rusia di bawah perjanjian kredit
8020 Hapuskira mata wang Rusia dengan akaun bank bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia berhubung dengan pembukaan surat kredit
8021 Pendaftaran mata wang Persekutuan Rusia pada akaun bank bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia yang berkaitan dengan penutupan surat kredit
8050 Penempatan antara bank bukan pemastautin dan dibenarkan dalam mata wang Persekutuan Rusia pada operasi lain, kecuali bagi pengiraan oleh kod 80010, 80020, 80021
80110 Penyelesaian antara pemastautin dan bank yang diberi kuasa dalam mata wang asing di bawah perjanjian kredit
80120 Hapuskira mata wang asing daripada akaun pemastautin, dibuka dengan bank yang diberi kuasa, berkaitan dengan pembukaan surat kredit
80121 Pendaftaran mata wang asing ke akaun pemastautin, dibuka dengan bank yang diberi kuasa, berkaitan dengan penutupan surat kredit
80150 Penyelesaian antara pemastautin dan bank yang diberi kuasa dalam mata wang asing untuk operasi lain, kecuali untuk pengiraan oleh kod 80110, 80120, 80121
99 Penempatan ke atas urus niaga mata wang asing lain tidak dinyatakan secara langsung dalam 01 kumpulan - 80 Senarai ini
9910 Bermastautin kembali tersilap dihapuskan (dikreditkan) dalam tunai
9920 Kembali daripada bukan pemastautin tersilap dihapuskan (dikreditkan) dalam tunai
9990 Pengiraan untuk transaksi yang tidak dinyatakan dalam 01 kumpulan - 80 Senarai ini, dan kecuali bagi pembayaran Kod 99010, 99020