Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

DESCRIPTION

Incoterms 2010

Incoterms 2010

Peraturan Incoterms diringkaskan oleh tiga huruf pertama terma perdagangan yang mencerminkan amalan perniagaan dalam Kontrak untuk Dijual Barangan Antarabangsa. Peraturan Incoterms terutamanya menentukan tanggungjawab, kos dan risiko yang terlibat dalam membawa barangan daripada penjual kepada pembeli.

CARA PENGGUNAAN KAEDAH 2010 Incoterms.

1. Dengan menggabungkan Incoterms ® 2010 (Incoterms 2010) dalam kontrak jualan anda. Jika dikehendaki, gunakan Incoterms ® 2010 (Incoterms 2010) jelas perlu menunjukkan ini dalam kontrak anda seperti berikut: "[Incoterms dipilih, termasuk tempat yang bernama, selaras dengan] Incoterms ® 2010" / 2010 Incoterms ".

2. Dengan memilih Incoterms sesuai. Incoterms dipilih mesti memenuhi produk, proses untuk pengangkutan dan, di samping itu, untuk mencerminkan sejauh mana pihak-pihak yang berhasrat untuk membuat komitmen tambahan, sebagai contoh, untuk penjual atau pembeli untuk mengatur pengangkutan atau insurans. Penjelasan setiap penggal mengandungi maklumat yang berguna untuk pilihan yang. Mana-mana istilah yang dipilih, pihak harus sedar bahawa tafsiran perjanjian itu boleh menjejaskan pelabuhan kastam, atau barangan lain.

3. Dengan cara yang titik tepat atau pelabuhan. Dipilih Incoterms boleh bekerja hanya jika pihak-pihak telah ditakrifkan tempat atau, lebih baik lagi, jika pihak-pihak telah dikenalpasti sebagai mungkin secepat mungkin titik tepat atau pelabuhan.
Satu contoh yang baik seperti spesifikasi adalah seperti berikut; "FCA 38 Cours Albert ler, Paris, Perancis Incoterms ® 2010".
Menurut Incoterms Ex Kerja Raya (EXW, EXW), Carrier Percuma (FCA, Carrier Percuma), Dihantar pada Terminal (DAT, penyampaian di terminal), Dihantar pada Place (DAP, Penghantaran ke destinasi), Kewajipan Dihantar Dibayar (DDP, Penghantaran dengan pembayaran yuran), Percuma Di samping Kapal (FAS, Percuma Di samping Kapal) dan Free on Board (FOB, free on board "), item yang dinamakan adalah tempat di mana penyampaian dan pemindahan risiko kepada pembeli.

Menurut Pengangkutan Incoterms Dibayar Kepada (Carriage CPT Dibayar Untuk) Pengangkutan, dan Insurans Dibayar Untuk Kos (CIP, Pengangkutan dan Insurans Dibayar Kepada), dan fret (CFR, Kos dan Freight) dan Kos, Insurans dan Freight (CIF, Kos, insurans dan tambang), item yang dinamakan adalah berbeza dari tempat penghantaran. Menurut kepada empat Incoterms dinamakan item menunjukkan destinasi yang membayar untuk pengangkutan. Untuk mengelakkan sebarang keraguan atau pertikaian tanda-tanda tempat itu sebagai lokasi atau destinasi boleh lagi ditakrifkan dengan merujuk kepada titik yang tepat pada ketika ini atau destinasi.

4. Penting untuk diingat bahawa Incoterms tidak merupakan kontrak penjualan yang lengkap.
peraturan Incoterms hanya menunjukkan yang mana satu pihak kepada kontrak jualan mesti menjalankan perlu bagi pengangkutan dan insurans tindakan apabila tangan penjual atas barang-barang kepada pembeli, dan apa kos yang ditanggung oleh setiap pihak. peraturan Incoterms tidak menunjukkan harga yang perlu dibayar atau kaedah pembayaran. Mereka juga tidak mengawal pemindahan hak milik barang atau akibat pelanggaran kontrak. Isu-isu ini biasanya ditakrifkan dari segi nyata dalam kontrak jualan atau undang-undang yang berkenaan dengan kontrak itu. Pihak-pihak, bagaimanapun, harus sedar bahawa undang-undang negara dengan tegas mandatori (undang-undang tempatan mandatori) mungkin mempunyai kelebihan berkenaan dengan mana-mana aspek kontrak jualan, termasuk dipilih Incoterms.

CIRI-CIRI PENTING Incoterms 2010

1. Dua Incoterms baru - DAT (Penghantaran ke terminal) dan DAP (Disampaikan di destinasi) - Gantikan yang Incoterms berikut 2000: DAF (penghantaran di sempadan), DES (Dihantar Ex Kapal), DEQ (Dihantar Bekas jeti) dan TDID (Penghantaran tanpa pembayaran duti)
Bilangan Incoterms yang dikurangkan dari 13 untuk 11. Ini telah dibuat mungkin oleh kemasukan yang 2 terma baru, yang boleh boleh digunakan tanpa mengira mod yang dipersetujui pengangkutan, iaitu: DAT (Penghantaran ke terminal) dan DAP (Disampaikan di destinasi) bukannya Incoterms 2000 DAF (penghantaran di sempadan), DES ( Dihantar Kapal Ex), DEQ (Dihantar Bekas jeti) dan TDID (Duti Dihantar tidak bergaji).

Menurut ini 2 terma baru dalam satu destinasi penghantaran bersetuju: a DAT panjang (Penghantaran ke terminal) dengan meletakkan barang-barang di pelupusan dipunggah dari-cara tiba pengangkutan pembeli (kerana ia adalah awal yang DEQ panjang (Dihantar dermaga) pada DAP yang panjang (Penghantaran di destinasi) dengan menyediakan barangan kepada pembeli, tetapi bersedia untuk memunggah (kerana ia adalah sebelum ini pada terma DAF (penghantaran di sempadan), DES (Dihantar Bekas Kapal) dan TDID (Duti Dihantar tidak bergaji).
Peraturan baru ini akan membuat kaedah-kaedah yang tidak perlu Incoterms 2000 DES (Dihantar Bekas Kapal) dan DEQ (Dihantar berlabuh). Rujukan kepada istilah terminal DAT (Penghantaran ke terminal) boleh di pelabuhan, dan itu DAT panjang selamat boleh digunakan dalam kes-kes di mana Incoterms 2000 DEQ (Dihantar dermaga).

Begitu juga, tiba "kenderaan" dalam istilah DAP (Disampaikan di destinasi) boleh menjadi sebuah kapal, dan destinasi yang dipersetujui - pelabuhan destinasi: akibatnya, DAP (Disampaikan di destinasi) selamat boleh digunakan dalam kes-kes di mana Incoterms 2000 DES (Ex Dihantar Kapal). Peraturan-peraturan baru, seperti mereka yang terdahulu, adalah ketibaan istilah '(dihantar segi) ", iaitu Penjual hendaklah menanggung semua kos (tidak termasuk kos pelepasan kastam bagi import, jika berkenaan) dan risiko yang dikaitkan dengan penghantaran barang-barang ke destinasi yang dipersetujui.

2. Klasifikasi 11 Incoterms 2010.
Eleven Incoterms 2010 boleh dibahagikan kepada dua kumpulan yang berbeza:

PERATURAN UNTUK SEBARANG JENIS ATAU JENIS PENGANGKUTAN

EXW Ex Kerja Kilang Bekas
FCA Carrier Percuma Carrier Percuma
CPT Pengangkutan Dibayar kepada Carriage dibayar kepada
CIP Pengangkutan dan Insurans Dibayar Pengangkutan dan Insurans Dibayar Untuk
DAT Dihantar di Terminal Penghantaran di terminal
DAP Dihantar di Place Penghantaran di destinasi
DDP Kewajipan Dihantar Dibayar Kewajipan Dihantar Dibayar

Peraturan untuk laut dan Pengangkutan air di pedalaman

FAS Percuma Di samping Kapal Percuma Di samping Kapal
FOB Percuma di Papan Free on board
CFR Kos dan Pengangkutan Kos dan penghantaran
CIF Kos Insurans dan Pengangkutan Kos, insurans, pengangkutan

Kumpulan pertama merangkumi tujuh istilah yang boleh digunakan tanpa mengira kaedah yang dipilih pengangkutan dan sama ada digunakan bersendirian atau beberapa jenis pengangkutan. Kumpulan ini termasuk terma EXW (Ex Works), akaun mata wang asing (Free Carrier), CPT (Carriage Dibayar Kepada), CIP (Pengangkutan dan Insurans Dibayar Kepada), DAT (Penghantaran ke terminal), DAP (Dihantar di destinasi) dan DDP ( kewajipan dihantar dibayar). Ia boleh digunakan, walaupun pengangkutan melalui laut yang tidak wujud. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ingat bahawa syarat-syarat ini boleh digunakan apabila sebahagiannya digunakan untuk membawa kapal.

Dalam kumpulan kedua Incoterms 2010 kedua-dua - titik penghantaran dan tempat di mana barang-barang yang dibawa oleh pembeli, pelabuhan, dan oleh itu terma dirujuk sebagai "peraturan laut dan pedalaman air." Kumpulan ini termasuk terma FAS (Percuma Di samping Kapal), FOB (Free On Board), CFR (Kos dan Freight) dan CIF (Cost, Insurance and Freight). Dalam tempoh tiga penggal lepas meninggalkan apa-apa sebutan rel kapal (kereta api kapal) sebagai titik penghantaran, kerana barang-barang yang dianggap dihantar apabila ia adalah "di atas kapal" kapal. Ia lebih tepat mencerminkan realiti komersial moden dan tidak termasuk idea bahawa risiko bergerak ke belakang dan sebagainya berkenaan dengan garis serenjang khayalan.

3. Kaedah-kaedah bagi perdagangan antara negara dan antarabangsa Incoterms tradisional boleh menggunakan dalam kontrak pembelian antarabangsa dan dijual, apabila barangan menyeberangi sempadan. Dalam pelbagai bahagian dunia penubuhan kesatuan sekerja, seperti Kesatuan Eropah, dibuat kawalan visual yang kurang penting daripada barang-barang apabila mereka melalui sempadan daripada pihak yang berkenaan. Oleh itu meringkaskan peraturan Incoterms 2010 jelas menyatakan bahawa peraturan-peraturan ini boleh digunakan dalam kontrak untuk jualan antarabangsa barang-barang, dan di bawah kontrak jualan antara negara. Hasil daripada peraturan Incoterms 2010 dalam beberapa perkara dengan jelas menekankan bahawa tanggungjawab bagi pelaksanaan formaliti eksport-import hanya boleh didapati di mana berkenaan.

Dua fenomena telah yakin ICC kepada kemajuan tepat pada masanya ke arah ini. Pertama, peniaga biasanya menggunakan Incoterms peraturan dalam kontrak jualan intra-nasional. Kedua, terdapat keinginan meningkat untuk digunakan di Amerika Syarikat dalam Incoterms perdagangan dalam negeri dan bukannya sebelum ditetapkan dalam Kod Seragam Perdagangan AS penghantaran dan terma penghantaran.

4. Penjelasan
Sebelum setiap 2010 Incoterms anda akan mendapati penjelasan. Mereka merembeskan acara kemuncak setiap Incoterms, seperti apabila mereka perlu digunakan apabila risiko pas, bagaimana kos diperuntukkan antara penjual dan pembeli. Penjelasan ini tidak adalah sebahagian daripada peraturan sedia ada Incoterms 2010, matlamat mereka adalah untuk membantu pengguna dalam pemilihan yang teratur dan cekap perdagangan yang sesuai segi antarabangsa bagi urus niaga tertentu.

5. Komunikasi elektronik
Versi terdahulu peraturan Incoterms nyatakan dokumen boleh digantikan oleh data elektronik (mesej EDI). Artikel A1 / B1 Incoterms 2010 cara komunikasi elektronik mengiktiraf kesan yang sama seperti komunikasi berasaskan kertas, jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau jika ia diguna pakai. Formula ini memudahkan evolusi elektronik prosedur baru bagi tempoh 2010 Incoterms.

6. Perlindungan insurans
Incoterms peraturan 2010 mewakili versi pertama Incoterms dari semakan Peraturan Underwriters London (Fasal Institut Kargo) dan dibuat untuk mengambil kira perubahan-perubahan peraturan. 2010 Incoterms maklumat mengenai duti ke atas insurans yang diletakkan di dalam artikel AZ / BZ, yang merujuk kepada kontrak pengangkutan dan insurans. Peruntukan ini telah dikeluarkan dari artikel A10 / B10 Incoterms 2000, mempunyai am. Perkataan Insurans Perkara AZ / BZ ditambah untuk menjelaskan tanggungjawab pihak-pihak dalam hal ini.

7. Keselamatan cek dan maklumat yang perlu
Pada masa ini kebimbangan untuk keselamatan pergerakan barangan, yang memerlukan pengesahan bahawa produk bukanlah satu ancaman kepada kehidupan manusia atau harta, atas sebab-sebab yang berkaitan dengan ciri-ciri semula jadi. Oleh itu, artikel ini A2 / B2 dan A10 / B10 Incoterms 2010 antara penjual dan pembeli menyerahkan tanggungjawab untuk melaksanakan atau membantu dalam prestasi formaliti yang berkaitan dengan kawalan keselamatan, seperti sistem maklumat mengenai penyitaan itu.

8. Kos pengendalian di terminal
Menurut Incoterms CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP dan DDP penjual mesti mengambil semua langkah yang perlu untuk memastikan pengangkutan barangan ke destinasi yang dipersetujui.
Apabila barang itu dibayar oleh penjual, ia pada dasarnya dibayar oleh pembeli, kerana barang kos biasanya termasuk dalam jumlah harga dengan penjual barangan. Kos pengangkutan kadang-kadang termasuk kos pengendalian dan pergerakan barangan di terminal pelabuhan atau bekas, dan pembawa atau pengendali terminal boleh mengenakan bayaran kos ini pada pembeli menerima barang-barang. Dalam keadaan sedemikian, pembeli berminat untuk mengelakkan bayaran dua kali ganda daripada perkhidmatan yang sama - sekali penjual sebagai sebahagian daripada jumlah harga barang-barang dan kali kedua carrier yang berasingan atau operator terminal. Incoterms 2010 berjaya mengelakkan ini dengan peruntukan jelas kos itu dalam Perkara Ab / Bb terma yang berkaitan.

9. Jualan berikutnya
Dalam perdagangan komoditi, berbanding dengan perdagangan dalam barangan perkilangan, barang-barang yang sering dijual beberapa kali berturut-turut semasa pengangkutan. Jika ini berlaku, penjual di pertengahan rantaian "tidak menjalankan penghantaran" barang-barang, kerana barang-barang telah dihantar penjual pertama dalam rantai. Oleh itu, penjual di pertengahan rantaian menjalankan tugasnya berhubung dengan pembeli, tidak menyedari penghantaran barangan dan penyediaan barangan yang dihantar. Dalam usaha untuk menjelaskan Incoterms berkaitan dari segi 2010 termasuk kewajipan untuk "menyediakan barangan yang dihantar" sebagai alternatif kepada obligasi kepada penghantaran barangan dalam Incoterms berkaitan.

Perubahan yang dibuat untuk Incoterms

Kadang-kadang, pihak-pihak ingin menambah rukun Incoterms. Incoterms 2010 melarang samping itu, tetapi kerana terdapat risiko. Untuk mengelakkan kejutan yang tidak menyenangkan pihak yang sesuai dalam kontrak mereka seberapa mungkin untuk mengadakan peruntukan bagi kesan yang dijangka penambahan tersebut. Sebagai contoh, jika kontrak itu mengubah peruntukan kos, berbanding dengan Incoterms 2010, pihak-pihak jelas mesti menunjukkan sama ada mereka berhasrat untuk menukar titik di mana risiko dipindahkan daripada penjual kepada pembeli.


PENERANGAN digunakan dalam Incoterms 2010 TERMA

Seperti di Incoterms 2000, kewajipan penjual dan pembeli adalah di cermin, dalam ruang A mengandungi kewajipan penjual, dan dalam lajur B - tanggungjawab pembeli. Tugas-tugas ini boleh dilakukan secara langsung oleh penjual atau pembeli, atau kadang-kadang dalam selaras dengan terma-terma kontrak atau oleh undang-undang yang berkaitan, melalui perantara seperti pembawa, penghantar atau orang lain yang dicalonkan oleh penjual atau oleh pembeli dengan tujuan.

Incoterms teks 2010 serba lengkap. Walau bagaimanapun, untuk memudahkan pengguna untuk kandungan di bawah simbol-simbol yang digunakan di seluruh teks ini.
Carrier: Bagi maksud 2010 Incoterms pembawa adalah pihak yang kontrak pengangkutan.
Kastam formaliti: keperluan yang mesti dilaksanakan selaras dengan peraturan-peraturan kastam berkenaan dan mungkin termasuk obligasi berkenaan dokumen, keselamatan, maklumat, atau peperiksaan sebenar barangan.

Penghantaran: Ini adalah satu konsep multidimensi dalam undang-undang dan amalan perniagaan, tetapi Incoterms 2010 menggunakannya untuk merujuk kepada masa apabila risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan pas daripada penjual kepada pembeli.

Dokumen Penghantaran: Istilah ini digunakan dalam tajuk A8 item. Ia bermakna penghantaran dokumen mengesahkan (pemindahan) barangan. Untuk Incoterms banyak 2010 dokumen penghantaran adalah dokumen pengangkutan atau rekod elektronik yang sama. Walau bagaimanapun, dari segi EXW, FCA, FAS dan dokumen penghantaran FOB boleh resit. Dokumen perkapalan mungkin mempunyai fungsi-fungsi lain, sebagai contoh, menjadi sebahagian daripada mekanisme pembayaran.

Rekod elektronik atau prosedur: a set maklumat yang terdiri daripada satu atau lebih komunikasi elektronik dan, jika berkenaan, fungsi melaksanakan fungsi yang sama seperti dokumen kertas.

Pembungkusan: Istilah ini digunakan untuk beberapa tujuan:
1. Pembungkusan barang hendaklah mematuhi kontrak jualan
2. Pembungkusan barang bermakna produk sesuai untuk pengangkutan.
3. Penyimpanan barangan dibungkus dalam bekas atau cara pengangkutan yang lain.
Dalam Incoterms 2010 konsep pakej termasuk kedua-dua nilai tertentu yang pertama dan kedua. 2010 Incoterms tidak mengawal obligasi pihak untuk membungkus barang-barang ke dalam bekas, dan, lebih-lebih lagi, jika perlu, pihak-pihak adalah sesuai untuk menyediakan dalam kontrak jualan.

Komen:
Incoterms tidak triti. Tetapi dalam hal suatu rujukan kepada asas penghantaran Incoterms dalam kontrak, pelbagai organ-organ negeri, terutamanya adat, serta mahkamah negeri berurusan pertikaian perdagangan asing, mempunyai tanggungjawab untuk mengambil kira peruntukan Incoterms. Di sesetengah negara, Incoterms mempunyai kuasa undang-undang dan adalah penting pada akhir kontrak untuk bekalan kepada penduduk di negara-negara ini, dari segi menentukan undang-undang yang terpakai bagi urus niaga. Sebagai contoh, pada akhir kontrak bagi pembekalan barangan antara syarikat Rusia dan syarikat Ukraine dalam penentuan undang-undang yang berkenaan - undang-undang Ukraine, Incoterms adalah tertakluk kepada permohonan wajib walaupun ia tidak dinyatakan secara khusus di dalam kontrak. Oleh itu, pembatalan perjanjian dengan rakan-rakan dari negara-negara ini, dan tidak mahu menjadi INCOTERMS petunjuk khusus patut menyatakan fakta ini. Di negara kita Incoterms adalah cadangan, dan adalah sah hanya kepada peruntukan kontrak itu, dengan merujuk kepada IKOTERMS. Tetapi jika kontrak yang dibuat kepada dasar penghantaran Incoterms, tetapi item lain yang bertentangan kontrak kepada syarat-syarat penghantaran digunakan mengikut Incoterms, kemudian memohon sekiranya perenggan berkaitan kontrak, bukan INCOTERMS: dianggap bahawa pihak-pihak telah ditubuhkan pengecualian tertentu INCOTERMS dalam tafsiran asas tertentu bekalan.

Apabila memilih asas penghantaran tegas mesti mematuhi kepada Incoterms istilah. Ia adalah lebih baik untuk menentukan istilah tertentu dalam bahasa Inggeris (seperti dalam Incoterms). Menggunakan satu istilah tertentu, ia adalah perlu untuk menentukan lokasi tertentu geografi (dan kadang-kadang di lokasi yang tepat seperti dalam kes penghantaran pada ExWorks asas itu), di mana penjual adalah disifatkan untuk telah dipenuhi obligasinya di bawah pengangkutan barangan, prestasi risiko kerugian atau kerosakan kepada barang-barang, dan lain-lain
Pastikan untuk merujuk kepada Incoterms.

Dengan memasuki ke dalam kontrak ekonomi asing adalah perlu untuk mengenal pasti keadaan bahagian penghantaran asas. Iaitu sebelum anda menetapkan dalam kontrak seperti asas penghantaran FOB ..., baca dengan teliti pelabuhan kastam yang dinyatakan dalam perlawanan asas, kepada pengagihan sebenar kos antara pembeli dan penjual.
Semua asas bekalan, yang memerlukan penjual untuk mendapatkan insurans sekiranya tuntutan insurans dilindungi oleh penanggung insurans untuk keadaan yang minima (kos barangan + 10%).

MISALAN Incoterms 2010