Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

FAS

Incoterms 2010

PERCUMA samping Kapal [... dinamakan pelabuhan penghantaran]
PERCUMA samping Kapal [... dinamakan pelabuhan penghantaran]

Istilah ini akan digunakan hanya untuk laut dan pengangkutan jalan air pedalaman.
"Free bersama kapal" ( "Percuma samping Kapal") bermakna bahawa penjual memenuhi obligasinya untuk menyampaikan apabila barang itu diletakkan bersama kapal yang dinamakan oleh pembeli (iaitu, pada dok atau tongkang) di pelabuhan yang dinamakan penghantaran. Risiko kerugian atau kerosakan kepada barangan pas apabila barang itu terletak di sepanjang sisi kapal, dan dari sudut bahawa pembeli menanggung semua kos.
Pihak digalakkan untuk menentukan paling tepat titik loading untuk pelabuhan yang dinamakan penghantaran, kerana kos dan risiko sehingga ke tahap ini adalah penjual, dan kos itu dan kos berkaitan rawatan mungkin berbeza-beza mengikut amalan pelabuhan.
Penjual mesti menyampaikan barang-barang sama ada dengan meletakkan bersama kapal, atau dengan memastikan penyediaan barangan dihantar dalam apa-apa cara yang boleh dimuatkan. Menunjuk kepada kewajipan untuk "memberi" mengambil kira pelbagai rantaian jualan, yang kerap digunakan dalam perdagangan komoditi.
Apabila meletakkan barang-barang di dalam bekas penjual biasa adalah untuk memindahkan barang-barang kepada pengangkut di terminal, tidak dengan meletakkan bersama kapal. Dalam situasi ini, penggunaan yang tidak sesuai FAS istilah dan harus menggunakan akaun mata wang asing jangka.
FAS memerlukan penjual untuk melaksanakan formaliti kastam untuk eksport, jika berkenaan. Walau bagaimanapun, penjual tidak diwajibkan untuk menjalankan formaliti kastam untuk import, membayar duti import atau melaksanakan formaliti kastam lain untuk import.

pENJUAL THE

KEWAJIPAN PEMBELI

A.1. Kewajipan umum penjual

B.1. Tanggungjawab umum pembeli

Penjual mesti, mengikut kontrak pembelian dan penjualan menyediakan barangan dan invois komersil, invois, serta apa-apa keterangan lain keadaan pematuhan kontrak jualan, yang mungkin dikehendaki oleh kontrak.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan A1-A10 boleh digantikan dengan suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

Pembeli hendaklah membayar harga barang itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam kontrak jualan.
Apa-apa dokumen yang disebut dalam perenggan B1-B10 mungkin suatu rekod elektronik bersamaan atau prosedur lain, jika dipersetujui oleh pihak-pihak atau adalah perkara biasa.

A.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

B.2. Lesen, izin, kawalan keselamatan dan formaliti lain

Jika diperlukan, penjual mesti, atas perbelanjaan dan risiko sendiri, untuk mendapatkan lesen eksport atau lain-lain kebenaran rasmi dan menjalankan segala formaliti kastam perlu bagi eksport barangan.

Jika diperlukan, pembeli perlu mendapatkan sekurang-perbelanjaan dan import risiko lesen sendiri atau lain-lain kebenaran rasmi dan menjalankan segala formaliti kastam untuk import barangan dan pengangkutan melalui mana-mana negara.

A.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

B.3. Kontrak pengangkutan dan insurans

a) Kontrak pengangkutan
Penjual tidak bertanggungjawab kepada pembeli di bawah kontrak pengangkutan. Walau bagaimanapun, atas permintaan pembeli atau jika ia adalah amalan komersial dan pembeli tidak memberi arahan yang tepat pada masanya yang berlawanan, penjual mungkin pada perbelanjaan dan risiko kontrak pelanggan untuk pengangkutan atas terma biasa. Dalam mana-mana kes, penjual boleh enggan untuk memuktamadkan kontrak pengangkutan, tanpa berlengah-lengah, dengan memberitahu pembeli.
b) Kontrak insurans
Penjual tidak bertanggungjawab kepada pembeli di bawah kontrak insurans. Walau bagaimanapun, penjual mesti menyediakan pembeli, atas permintaannya, pada risiko dan perbelanjaan (jika ada kos) beliau, maklumat yang diperlukan untuk pembeli insurans.

a) Kontrak pengangkutan
Pembeli hendaklah atas perbelanjaannya sendiri untuk pengangkutan barang-barang dari pelabuhan yang dinamakan penghantaran, kecuali dalam kes-kes apabila kontrak pengangkutan adalah penjual, seperti yang dinyatakan dalam A3 perenggan a);
b) Kontrak insurans
Pembeli tidak mempunyai kewajipan kepada penjual untuk memuktamadkan kontrak insurans.

A.4. Bekalan

B.4. Mengambil penghantaran

Penjual mesti menyampaikan barang-barang sama ada dengan meletakkan bersama kapal yang dinamakan oleh pembeli pada masa loading, jika ada, yang dinyatakan oleh pembeli di pelabuhan yang dinamakan penghantaran, atau melalui penyediaan barang yang telah diserahkan dengan cara ini. Dalam ini dan dalam kes lain, penjual mesti menghantar barangan pada tarikh atau dalam tempoh yang dipersetujui, selaras dengan adat pelabuhan.
Jika titik tertentu loading tidak dinyatakan oleh pembeli, penjual boleh memilih pelabuhan yang dinamakan penghantaran item yang paling sesuai untuk tujuan-Nya. Jika dipersetujui oleh pihak-pihak bahawa penghantaran akan mengambil tempat dalam tempoh tertentu, pembeli mempunyai hak untuk memilih satu tarikh dalam tempoh ini.

Pembeli mesti mengambil penghantaran barangan sebaik sahaja mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4.

A.5. Pemindahan risiko

B.5. Pemindahan risiko

Penjual hendaklah menanggung semua kerugian atau kerosakan kepada barangan sehingga ia dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali risiko kerugian atau kerosakan dalam hal keadaan yang disebut dalam perenggan B5. .

pembeli menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan yang mungkin timbul dari masa penghantaran mengikut perenggan A4.
Jika:
a) pembeli tidak memberi notis mengikut perenggan B7 atau
b) kapal yang dinamakan oleh pembeli gagal untuk tiba pada masa, atau tidak untuk mengambil barang-barang, atau menutup masa loading yang lalu, yang telah dilaporkan mengikut perenggan B7;
pembeli hendaklah menanggung semua risiko kerugian atau kerosakan dari tarikh yang dipersetujui atau tarikh tamat tempoh yang dipersetujui, dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak itu.

A.6. Peruntukan kos

B.6. Peruntukan kos

Penjual mesti membayar:
a) semua kos yang berhubungan dengan barang-barang sehingga mereka telah dihantar selaras dengan perenggan A4, kecuali perbelanjaan yang kena dibayar oleh pembeli sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B6; dan
b) jika perlu, kos formaliti kastam dibayar apabila eksport barangan dan apa-apa duti, cukai dan caj lain yang kena dibayar apabila dieksport.

Pembeli perlu membayar:
a) semua kos produk yang berkaitan dari tarikh penghantaran, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A4, kecuali jika ia diperlukan, kos formaliti kastam perlu bagi eksport barangan, dan juga semua cukai, yuran dan caj yang kena dibayar ke atas eksport barangan, sebagaimana yang diperuntukkan A6 dalam perenggan b);
b) apa-apa kos tambahan akibat daripada:
i) kegagalan memberi notis pembeli yang betul mengikut perenggan B7 atau
ii) hakikat bahawa kapal yang dinamakan oleh pembeli gagal untuk tiba pada masa, atau tidak dapat mengambil barang-barang, atau ditutup untuk kargo lebih awal daripada yang dinyatakan dalam perenggan B7 masa
dengan syarat bahawa barang-barang telah jelas secara individu sebagai komoditi, yang merupakan subjek kontrak itu.
c) jika perlu, semua perbelanjaan ke atas pembayaran cukai, duti dan caj rasmi yang lain dan juga untuk pelaksanaan adat formaliti dibayar apabila import barangan dan kos untuk mengangkut melalui mana-mana negara.

A.7. Notis Pembeli

B.7. Notis penjual

Penjual hendaklah, atas perbelanjaan dan risiko pembeli, atau untuk memberi notis yang mencukupi bahawa barang-barang telah dihantar selaras dengan perenggan A4, atau kapal itu tidak menerima barangan dalam tempoh yang dipersetujui.

Pembeli mestilah menjelaskan kepada notis penjual nama kapal, titik beban dan, jika perlu, tarikh yang dipilih penghantaran dalam tempoh yang dipersetujui.

A.8. Dokumen penghantaran

B.8. Bukti penghantaran

Penjual mesti perbelanjaannya sendiri menyediakan pembeli dengan bukti yang biasa bahawa barang-barang telah dihantar selaras dengan perenggan A4.
Jika keterangan itu bukan suatu dokumen pengangkutan, penjual harus memberikan permintaan pembeli, perbelanjaan, risiko dan membantunya dalam mendapatkan dokumen pengangkutan.

Pembeli mesti menerima bukti penghantaran disediakan seperti yang terkandung dalam perenggan A8.

A.9. Memeriksa, mengemas, melabel

B.9. Pemeriksaan barang

Penjual mesti membayar semua kos yang berkaitan dengan pemeriksaan (memeriksa kualiti, mengukur, berat, mengira) yang diperlukan untuk penghantaran barangan mengikut perenggan A4, serta kos pemeriksaan barangan sebelum penghantaran, yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negara pengeksport.
Penjual mesti pada bungkusan perbelanjaan sendiri barangan, kecuali dalam kes-kes apabila perdagangan tertentu biasanya diambil untuk kapal dinyatakan dalam kontrak barangan didedahkan. Penjual boleh pek barang-barang dalam apa-apa cara sebagaimana yang perlu untuk pengangkutan, kecuali jika pembeli sebelum kontrak tersebut tidak memaklumkan penjual keperluan pembungkusan khusus. Menandakan barangan dibungkus mesti dijalankan dengan sempurna.

Pembeli hendaklah membayar kos bagi pemeriksaan mandatori bagi barangan sebelum penghantaran, kecuali apabila pemeriksaan itu dijalankan dengan perintah pihak berkuasa negara pengeksport.

A.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

B.10. Bantuan maklumat dan kos yang berkaitan

Jika perlu, penjual adalah bertanggungjawab untuk menyediakan pembeli atau untuk membantunya dalam mendapatkan, pada permintaan pembeli, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat keselamatan penting, yang mungkin memerlukan pembeli untuk import barangan dan / atau mengangkutnya ke final hati.
Penjual adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan pembeli untuk semua kos dan caj yang ditanggung oleh pembeli dalam mendapatkan atau menyediakan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan B10.

Pembeli mesti memberitahu penjual tepat pada masanya keperluan yang berkaitan dengan maklumat keselamatan, supaya penjual boleh bertindak mengikut perenggan A10.
Pembeli perlu membayar balik kepada penjual ditanggung olehnya kos dan caj bagi mengadakan atau memberikan bantuan dalam mendapatkan dokumen dan maklumat sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan A10.
Jika diperlukan, pembeli adalah bertanggungjawab untuk menyediakan penjual atau memudahkan dalam menerima penjual, atas permintaan penjual, pada risiko dan perbelanjaan, dokumen dan maklumat, termasuk maklumat penting keselamatan, yang mungkin memerlukan penjual untuk pengangkutan, eksport barangan dan untuk pengangkutan mereka melalui mana-mana negara.