Russia Chinese (Simplified) English Filipina Itali Japanese Korean Malay Thai Vietnam

sekatan bukan tarif operasi perdagangan asing 

sekatan bukan tarif - Satu set langkah-langkah ketat-terlalu tinggi, mencegah penembusan barang-barang asing ke pasaran domestik.

Dalam amalan antarabangsa, acara pada sekatan bukan tarif dibahagikan kepada lima kumpulan:

  1. Ia mencerminkan penyertaan negeri dalam operasi perdagangan asing
  2. menggabungkan adat dan formaliti import pentadbiran, termasuk kaedah penilaian kastam dan penentuan negara asal barangan, penghantaran dokumen dan borang-borang keperluan reka bentuk, tarif klasifikasi komoditi mereka
  3. Ia terdiri daripada piawaian dan kehendak yang berhubungan dengan standard keselamatan untuk pengguna dan alam sekitar, dengan kebersihan dan piawaian veterinar, pembungkusan dan pelabelan barangan
  4. sekatan kuantitatif dan pertukaran import dan eksport
  5. sekatan berdasarkan prinsip memberikan pembayaran - Deposit import, perubahan dalam kadar faedah, rejim cukai sempadan dan caj bergerak. 

Aktiviti-aktiviti di atas telah dilaksanakan oleh kesan kewangan dan penggunaan alat-alat peraturan pentadbiran. 

kesan kewangan  mengenai operasi perdagangan asing melalui sistem adat yang berbeza dan bayaran amanah, duti dan cukai (selain daripada kastam), yang dikenakan ke atas import barangan. Jumlah caj yang banyak melebihi jumlah tarif kastam, mereka tidak mempunyai bentuk kadar yang tetap, berbeza-beza mengikut keadaan alam sekitar dan dasar ekonomi.

Ini menafikan keupayaan pengeksport untuk meramalkan kos masa depan untuk pendaftaran barang-barang di negara pengimport.

kesan kewangan daripada langkah-langkah yang disebut para-tarif  langkah-langkah yang digunakan dalam peraturan perdagangan asing, mengenakan pengaruh yang besar dan mewujudkan halangan kepada aliran import.

Caj tetap, cukai dan yuran digabungkan watak, meningkat terutamanya harga domestik barang-barang yang diimport, dengan anggaran menunjukkan tidak dijangka.

Ini termasuk cukai khas dalaman dan duti import ubah, anti-lambakan dan timbal balas tugas dalam berhubung dengan barang-barang untuk import dan manfaat pampasan tertentu dan subsidi kepada pengeksport, pengeluar domestik, serta cukai sempadan dan caj bagi pelepasan itu dan pergerakan barangan merentasi sempadan. 

Kaedah peraturan pentadbiran  import - kuantitatif dan pelbagai sekatan kos untuk mengurangkan jumlah atau tahap import barangan tertentu dari mana-mana sumber atau sekatan hasil mereka daripada pembekal tertentu.

Kaedah-kaedah ini termasuk pelbagai jenis larangan peruntukan, pelesenan, sekatan kuantitatif, Peraturan kastam, standard teknikal dan peraturan keselamatan, disiplin diri bekalan, langkah antidumping. 

Alat pentadbiran  mempertimbangkan langkah-langkah tambahan dengan bersifat sementara, kekurangan keberkesanan instrumen ekonomi. Walau bagaimanapun, semasa kegawatan ekonomi dan ekonomi yang tidak seimbang, mereka adalah instrumen utama bagi pengawalseliaan hubungan perdagangan asing dengan negara-negara lain yang digunakan oleh Syarikat adalah sangat pelbagai. 

Rangka kerja pengawalseliaan perdagangan asing boleh menggunakan pelbagai sekatan bukan tarif. Walau bagaimanapun, tidak semua daripada mereka sebenarnya digunakan di Rusia. Kategori utama halangan bukan tarif kekal di Rusia sekatan kuantitatif (kuota) и pelesenan import dan eksport barangan tertentu.

Langkah-langkah juga termasuk bukan tarif kawalan eksport dan penyertaan dalam pelaksanaan sekatan ekonomi antarabangsa.